ΔΗΛΩΣΗ της UNICEF

Για την Ελληνική Εθνική Επιτροπή

Αθήνα, 28 Απριλίου 2018 – Η UNICEF προέβει σε διακοπή της συμφωνίας της με την πρώην Εθνική Επιτροπή της στην Ελλάδα, μετά από διεξαγωγή δύο διαδοχικών ελέγχων από ανεξάρτητους φορείς – ο πρώτος κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής και ο δεύτερος με αίτημα της UNICEF – οι οποίοι αποκάλυψαν διοικητικές δυσλειτουργίες και ανέδειξαν μη βιώσιμες συστημικές παραλείψεις. Αυτές περιλάμβαναν ανεπαρκή καταγραφή λογιστικών συναλλαγών, αμφισβητούμενες πρακτικές απασχόλησης και ανεπαρκή διακυβέρνηση. Ο ανεξάρτητος έλεγχος που ανέθεσε η UNICEF δεν διαπίστωσε την ύπαρξη απάτης.

Η UNICEF επένδυσε σημαντικούς πόρους και συνεργάστηκε μεθοδικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πλάνου αναδιοργάνωσης, το οποίο θα επανέφερε την διοικητική διαχείριση της στα διεθνή πρότυπα που απαιτούνται για το διεθνές δίκτυο Εθνικών Επιτροπών του Οργανισμού και που αναμένονται από τους εταίρους μας.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένης της αναποφασιστικότητας και του διχασμού του Διοικητικού Συμβουλίου, οι στόχοι μας δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν.

Η UNICEF δεσμεύεται να συνεχίσει την 70-ετή στήριξη και συνεργασία της με την Ελληνική κοινωνία.

Το σημαντικό έργο της UNICEF για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα θα συνεχιστεί ως έχει, ως μέρος του πλάνου της προσφυγικής και μεταναστευτικής ανταπόκρισης, το οποίο στηρίζεται από το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών.

Διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει προς την κατεύθυνση καθορισμού μιας νέας Εθνικής Επιτροπής στην Ελλάδα ώστε η UNICEF να συνεχίσει με υπερηφάνεια το έργο της για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η UNICEF θα συνεργαστεί πλήρως με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην έρευνα που διεξάγει για την Ελληνική Εθνική Επιτροπή.

Δωρεές προς τη UNICEF στο: https://help.unicef.org
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 72 55 555

UNICEF STATEMENT

ON THE HELLENIC NATIONAL COMMITTEE

Athens, 28th April 2018 - UNICEF terminated arrangements with the former national committee in Greece because two successive and independent audits – one commissioned by the committee, and a second by UNICEF – revealed a pattern of irregular management and pointed to systemic and ultimately unsustainable flaws. These included inadequate recording of accounting transactions, questionable employment practices and deficient governance. The independent audit commissioned by UNICEF did not determine that there had been fraud.

UNICEF invested considerable resources working methodically with the group’s Board to devise and implement a reform plan that would raise its management to the standards we demand of our global network of national committees and that our stakeholders expect.

After intensive efforts, we concluded on the basis of the indecisive and fractured leadership by the Board that these goals would not be met.

UNICEF is committed to continuing its near 70-year partnership with the people of Greece.

The critical work with migrant and refugee children in Greece will continue as part of the refugee and migrant response plan supported through the Regional Office for Europe and Central Asia, in collaboration with the Government of Greece and other civil society partners.

Work is already underway to designate a new National Committee for UNICEF in Greece that will enable UNICEF to proudly carry forward the work for children around the world.

UNICEF will provide full cooperation to the Athens Public Prosecutor’s investigation into the HNC.

ΔΗΛΩΣΗ της UNICEF

Για την Ελληνική Εθνική Επιτροπή

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018 – Η UNICEF διακόπτει την συμφωνία της με την υπάρχουσα Εθνική Επιτροπή της στην Ελλάδα εξαιτίας των ανησυχιών που προέκυψαν από πρόσφατο έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα. Η UNICEF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Εθνική Επιτροπή δεν μπορούν να επιτευχθούν και για αυτό το λόγο προέβη σε ανάλογες κινήσεις.

Η UNICEF βρίσκεται κοντά στους Έλληνες πολίτες για σχεδόν 70 χρόνια. Τα προγράμματα μας στην Ελλάδα ήταν από τα πρώτα προγράμματα που δημιούργησε η UNICEF από την ίδρυσή της το 1946. Με τα χρόνια οι Έλληνες έγιναν ένθερμοι και γενναιόδωροι υποστηρικτές του Οργανισμού μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη μακροχρόνια σχέση μας με την Ελλάδα και θα προχωρήσουμε σε συμφωνία με ένα νέο φορέα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε συνεργασίες και υποστήριξη για το έργο μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η σημαντική δράση της UNICEF με παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα θα συνεχιστεί, ως μέρος του πλάνου ανταπόκρισης στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό, το οποίο υποστηρίζεται από το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Ελλάδας και άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών.

Δωρεές προς τη UNICEF στο: https://help.unicef.org
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 72 55 555

UNICEF STATEMENT

ON THE HELLENIC NATIONAL COMMITTEE

Athens, 19th April 2018 - UNICEF is terminating its arrangements with its present National Committee in Greece due to concerns arising out of a recent independent audit. UNICEF has concluded that the necessary reforms in the group will not be achieved and we have taken steps accordingly.

UNICEF has been a partner with the people of Greece for almost 70 years. Our work in Greece was among the earliest UNICEF programmes after we were founded in 1946, and over the years the people of Greece have become passionate and generous supporters to our organization. We are committed to continuing our long relationship in Greece and will be establishing arrangements with a new entity so we can mobilise partnerships and support for our work around the world.

UNICEF’s critical work with migrant and refugee children in Greece will be continued as part of the refugee and migrant response plan supported through the Regional Office for Europe and Central Asia, in collaboration with the Government of Greece and other civil society partners.