Έναρξη της Σχολικής Εκστρατείας της UNICEF με μεγάλο Bazaar στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος

30 Αυγούστου 2012

Με στόχο να στείλει στο σχολείο όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά, η UNICEF ξεκινά τη Σχολική της Εκστρατεία για το 2012. Με μια πλήρη σειρά σχολικών ειδών, η εκκίνηση της εκστρατείας θα γίνει με το μεγάλο Bazaar της UNICEF στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος.

Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού 2012

28 Αυγούστου 2012

Παρά την επίτευξη του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας, 783 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Καθώς ξεκίνησε η Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού (26-31 Αυγούστου), η UNICEF αναφέρει ότι παρά την τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες για την παροχή πρόσβασης σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, η ολοκλήρωση αυτού του έργου δεν πρόκειται να είναι εύκολη.

Αρχείο Νέων