Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2008, 1 - 7 Νοεμβρίου

30 Οκτωβρίου 2008

Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2008, η UNICEF μαζί με την Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού (WABA) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστούν τη λήψη μέτρων πρόσθετης υποστήριξης των μητέρων που θηλάζουν, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην οικογενειακή τους ζωή.

Αρχείο Νέων