Συνηγορούμε για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Φωτογραφία ©UNICEF/NYHQ2007-2877/Pirozzi

Η Συνηγορία προς όφελος των παιδιών

Η Συνηγορία για τα παιδιά που υλοποιεί η UNICEF Ελλάδος είναι ένα σύνολο δράσεων με στόχο τον επηρεασμό συγκεκριμένων πολιτικών, πρακτικών, προγραμμάτων, νομικού πλαισίου ή κατανομής πόρων από διαφορετικούς παράγοντες, ιδιαίτερα της πολιτείας, ώστε να προωθηθεί η βέλτιστη εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Για το σκοπό αυτό η UNICEF Ελλάδος υλοποιεί στη χώρα μας δράσεις μέσα από ευρείες συνεργασίες, πραγματοποιεί έρευνες για καίρια ζητήματα και προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και γενικότερα επισημαίνει και αναδεικνύει σημαντικά θέματα που άπτονται του έργου και της αποστολής της ως θεματοφύλακα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ενδεικτικές μας δράσεις στον τομέα αυτό για τα παιδιά στην Ελλάδα:

- Η εισαγωγή και ψήφιση από τη Βουλή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με τεράστιες θετικές επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών στη χώρα μας (ΦΕΚ 192/2.12.92).

- Με την ετήσια Έκθεσή μας «Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα», που ξεκινήσαμε να συντάσσουμε το 2012 και έκτοτε επικαιροποιούμε κάθε χρόνο, σκιαγραφούμε την κατάσταση των παιδιών στη χώρα μας, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά και παράλληλα κάνουμε προτάσεις προς την πολιτεία για τη βελτίωση της θέσης των παιδιών στη χώρα μας. Η Έκθεση προωθείται επίσης στους αρμόδιους φορείς που αποφασίζουν για τα παιδιά, με στόχο την κινητοποίησή τους.

- Η διαρκής άσκηση πίεσης προς στην πολιτεία με στόχο την βελτίωση και την ισχυροποίηση της νομοθεσίας προς όφελος των παιδιών.

- Τη χρονιά που μας πέρασε, συμμετείχαμε σε 3 συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε αυτές τις συνεδριάσεις οι εκπρόσωποι της Βουλής, αλλά και οι άλλοι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά που ζουν στη χώρα μας, καθώς και ν’ ακούσουν τις προτάσεις μας για την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
- Το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» για τα φτωχά νοικοκυριά, μια από της προτάσεις μας προς την Πολιτεία, έγινε αποδεκτή και εφαρμόστηκε σε πιλοτική βάση σε 13 δήμους στοχεύοντας στην κάλυψη του 7% του πληθυσμού τους.
- Επιπλέον, το 2014 η UNICEF Ελλάδος σε συνεργασία με τη UNICEF άλλων Ευρωπαϊκών χωρών πέτυχαν να περάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισμα που σηματοδοτεί την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού απευθύνοντας κάλεσμα ώστε να τεθούν τα δικαιώματα των παιδιών στο επίκεντρο των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT MOTION B8-2014-0285 0 DOC XML V0//EL 
- Προωθούμε το Μητρικό Θηλασμό στην Ελλάδα. Αναγνωρίσαμε τα 3 πρώτα Νοσοκομεία Φιλικά Προς τα Βρέφη, το «Αττικόν», το «Έλενα» και το «Μητέρα» που ακολουθούν τα 10 βήματα που προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF.

- Κινητοποιούμε τις αρμόδιες αρχές και συνεργαζόμαστε με Δήμους για τον εμβολιασμό φτωχών παιδιών. Υλοποιούμε πρωτοβουλίεςμε στόχο την υποστήριξη ιδρυμάτων φορέων και ορφανοτροφείων μέσα από χορηγίες.

- Διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στο Δίκτυο 50 και πλέον ελληνικών οργανώσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Δίκτυο δημιούργησε σχετική εναλλακτική έκθεση που συμβουλεύει αλλά και πιέζει την κυβέρνηση για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών στη χώρα μας.

- Συμμετέχουμε στο Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας των Παιδιών, το οποίο πέτυχε την ψήφιση σχετικού νόμου (ν.3500/06) από τη Βουλή, που απαγορεύει τη σωματική τιμωρία στο σπίτι. (Στο σχολείο απαγορευόταν ήδη με νόμο).

- Συμμετέχουμεστο Συμβουλευτικό Όργανο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Υποστηρίζουμε δράσεις με στόχο την ασφάλεια των παιδιών στον κυβερνοχώρο.

- Εντείνουμε την ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα της παιδικής φτώχειας και της ευημερίας στην Ευρώπη, χτίζοντας επάνω στη θετική δυναμική που παρέχει η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίας». Γιατί η επένδυση στα παιδιά είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης.

- Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούμε το "Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" που απευθύνεται στα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές ώστε να προστατεύσουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

- Προωθούμε την έκκληση της UNICEF να μπουν τα παιδιά στην καρδιά της παγκόσμιας ατζέντας για τον τερματισμό της βίας, των αποτρέψιμων θανάτων και της φτώχειας μεταξύ των πιο δύσκολο να προσεγγιστούν παιδιών.

- Προωθούμε το Τρίτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Επικοινωνίας ως ακόμα ένα νομικό εργαλείο που ενισχύει το δικαίωμα των παιδιών να ακούγεται η φωνή τους και προστατεύει το δικαίωμα των παιδιών για την αποκατάσταση παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους.

Περισσότερα για το έργο της UNICEF για τα παιδιά στην Ελλάδα

 

Σχετικές τελευταίες αναρτήσεις

Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

15 Μαΐου 2014

Η UNICEF, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν το "Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" που απευθύνεται στα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές ώστε να προστατεύσουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Αρχείο Νέων