Χωρίς ορατό τέλος ο επτάχρονος πόλεμος στη Συρία: τα παιδιά με αναπηρίες διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης

Το 2017, η ακραία και αδιάκριτη βία σκότωσε περισσότερα παιδιά από ποτέ, 50% περισσότερα από το 2016

Αρχείο Νέων