Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF
Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37
161 21 Καισαριανή, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (210) 72 55 555
Fax: (210) 72 52 555
Εmail: info@unicef.gr 


Σημεία πώλησης ειδών UNICEF