Έχετε επιλέξει Ετήσια συνδρομή μέλους αξίας 15 €

Προσωπικά στοιχεία δωρητή

Για πληρωμή μέσω καρτών Diners Club και American Express παρακαλούμε επικοινωνήστε κατευθείαν με τη UNICEF, στο τηλέφωνο 210 7255 555, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00.