Ωφέλεια ή καταστροφή: Νέα έκθεση της UNICEF για την αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική

Σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των παιδιών στην Αφρική και τις επιπτώσεις τους για την ήπειρο και τον κόσμο.

Αρχείο Νέων