Μόνο 15 χώρες παγκοσμίως έχουν τρεις βασικές εθνικές πολιτικές που υποστηρίζουν οικογένειες με μικρά παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της UNICEF «Οι Πρώτες Στιγμές Μετράνε για Κάθε Παιδί»

Αρχείο Νέων