Έκκληση UNICEF $2,8δις για τα παιδιά σε ανθρωπιστικές κρίσεις

26 Ιανουαρίου 2016

Η κρίση στη Συρία εκτοξεύει τις ανάγκες για την εκπαίδευση των παιδιών που ζουν σε έκτακτες συνθήκες

Φωτογραφικό Αφιέρωμα: Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

26 Ιανουαρίου 2016

Έκκληση UNICEF για τα παιδιά που είναι στο επίκεντρο των σημερινών παγκοσμίων κρίσεων.

Αρχείο Νέων