Έκθεση UNICEF «Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014 - Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά»

03 Απριλίου 2014

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση «Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014 - Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά» που συντάχθηκε για λογαριασμό της σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 686.000 παιδιά στη χώρα μας.

Αρχείο Νέων