35 εκατομμύρια παιδιά σε κίνδυνο αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της παιδικής θνησιμότητας

13 Σεπτεμβρίου 2013

Μια νέα έκθεση της UNICEF δείχνει ότι αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, η παγκόσμια κοινότητα δεν θα επιτύχει τον 4ο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας - να μειώσει το ποσοστό της κάτω των πέντε ετών θνησιμότητας κατά δύο τρίτα μέχρι το 2015.

Αρχείο Νέων