Για όλα τα παιδιά, ελπίδα
Για όλα τα παιδιά, ελπίδα

Για πάνω από 70 χρόνια, η UNICEF είναι ο υπερασπιστής των παιδιών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, τη φυλή ή τη χώρα που ζουν.

Αρχείο Νέων