Η UNICEF δίπλα στα παιδιά της Συρίας το 2016
Η UNICEF δίπλα στα παιδιά της Συρίας

8,4 εκατομμύρια παιδιά της Συρίας έχουν ανάγκη βοήθειας.

Αρχείο Νέων