Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού 2016
Τα παιδιά του πολέμου στερούνται σωτήριους εμβολιασμούς

Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού 2016, 24-30 Απριλίου.

Αρχείο Νέων